AVG

Algemene verordening gegevensbescherming


KNSA en msv Natres zijn gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG), die aan verwerking van persoonsgegevens door organisaties, zoals de KNSA en msv Natres strenge eisen stelt. De persoonsgegevens worden door KNSA en msv Natres dan ook enkel gebruikt in het kader van door de KNSA en msv Natres geformuleerde doeleinden en binnen de grenzen van de AVG en overige relevante wet- en regelgeving.

Informatiebrochure
Transparantie is één van de belangrijkste pijlers van de AVG. De KNSA heeft daarom een Informatiebrochure “Privacy binnen de KNSA en de bij haar aangesloten schietsportverenigingen” ontwikkeld. Deze heeft tot doel u te informeren over de doeleinden en de wijzen waarop KNSA en msv Natres persoonsgegevens verwerken. Uit de Informatiebrochure volgt onder meer welke verwerkingen, van welke gegevens, voor welk doel en door wie zal plaatsvinden, hoe uw gegevens worden beveiligd, hoe lang de gegevens worden bewaard en als er sprake is van een eventuele verstrekking aan derden, ook aan welke derden. Verder volgt uit de Informatiebrochure op welke rechten u zich, als betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens, kunt beroepen. De Informatiebrochure zal bij de aanmelding aan u worden overhandigd en is later bij het secretariaat op te vragen.