Lid worden?

Via introductie door één van onze leden of via direct contact wordt u uitgenodigd voor een kennismaking met onze vereniging. Hierbij kunt u een indruk krijgen van wat er bij ons mogelijk is en heeft u een gesprekje met een van onze bestuursleden.

Mocht u zich vervolgens willen aanmelden voor een lidmaatschap dan krijgt u van ons een aantal formulieren mee zoals een aanmeldingsformulier, onze veiligheidsreglementen en een aanvraagformulier voor een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) dat u ingevuld dient af te leveren bij het gemeentehuis in uw woonplaats.
U neemt vervolgens deel aan drie instructielessen waarbij u kunt leren om veilig met (vuur)wapens om te gaan. Ook ontvangt u een betalingsverzoek voor het overmaken van uw contributie.

Na het met goed gevolg doorlopen van de training en nadat uw betaling, uw VOG en een recente pasfoto is ontvangen bent u van harte welkom als aspirant-lid op onze schietoefeningen.

Aspirant-Lidmaatschap
Ieder aspirant-lid maakt een proeftijd van twaalf maanden door. Gedurende die periode heeft het aspirant-lid de gelegenheid te beslissen of hij of zij definitief lid wenst te worden, terwijl de leden van onze vereniging de mogelijkheid krijgen eventuele bezwaren tegen dat lidmaatschap te deponeren bij een van de bestuursleden. In het geval dat het bestuur van meer dan drie leden of donateurs, binnen de proeftermijn, klachten ontvangt met betrekking tot een aspirant-lid dan wordt betrokkene niet als lid geaccepteerd.
Tijdens het aspirant-lidmaatschap vindt ook een gesprek plaats met de ballotagecommissie, die verslag uitbrengt aan de leden van het bestuur. Het bestuur neemt vervolgens een besluit om het lidmaatschap definitief te maken of te beëindigen.

Dit bestuursbesluit kan worden uitgevoerd zonder opgave van redenen en is onherroepelijk. In het geval van afwijzing kan het betrokken aspirant-lid geen aanspraak maken op vergoeding van reeds gemaakte VOG-kosten.

De contributie 2024 van onze vereniging is als volgt opgebouwd:

Entreegeld msv NATRES (eenmalig)30,00
Lidmaatschap 2024125,00
Entreegeld KNSA (eenmalig)42,50
Licentie KNSA 2024
42,50
Totaalbedrag240,00