Wie zijn we?

Op 25 februari 1975 werd de vereniging op initiatief van een aantal NatRes militairen opgericht. Alleen leden van het Korps Nationale Reserve, Landmachtmilitairen, Politiefunctionarissen en Douaneambtenaren konden lid worden.

De leden waren gerechtigd om met alle, toen ter tijd gangbare, militaire- en politiewapens te schieten, waaronder zelfs de LAW (Licht Anti-tank Wapen).
Vandaag de dag zijn er nog steeds een aantal historische en moderne militaire geweren en pistolen in het bezit van de vereniging waarmee nog steeds mee geschoten wordt.

Tot 1996 werd gebruik gemaakt van de Garnizoens Schietbaan Waalsdorp te Den Haag. Deze baan werd echter langdurig gesloten voor renovatiewerkzaamheden en zodoende moest de vereniging omzien naar een nieuwe locatie.

Uiteindelijk werd er gekozen voor een tweetal schietbanen: die van Koninklijke schietvereniging “Oranje Nassau” en voor schietvereniging “OKK” te Wateringen. Bij Oranje Nassau schieten we met klein kaliber geweer en vuistvuurwapens; bij OKK is ook het schieten met Groot Kaliber militair geweer toegestaan.

In 2004 werd besloten om het lidmaatschap van de vereniging ook open te stellen voor burgers vanaf 18 jaar, mits zij een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen overleggen.

Onze vereniging is gecertificeerd lid van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie.